Konferencja „Przestępczość Ubezpieczeniowa”
Termin 19-20 marca 2015 r.
Miejsce Hotel Radisson BLU, Szczecin

Patronat Honorowy nad konferencją objęli:

 • Cezary Grabarczyk – Minister Sprawiedliwości
 • Marek Tałasiewicz – Wojewoda Zachodniopomorski 
 • Jan Grzegorz Prądzyński – Prezes Polskiej Izby Ubezpieczeń Wojewoda 
 • Komendant Główny Policji 

Partnerem Głównym konferencji była:

 • Grupa PZU S.A.

Głównym Partnerem Merytorycznym była:

 • Polska Izba Ubezpieczeń
 • Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A.

Patronat Medialny nad konferencją objęli:

 • Gazeta Ubezpieczeniowa
 • Telewizja Polska Oddział Szczecin
 • Dziennik Ubezpieczeniowy
 • Miesięcznik Ubezpieczeniowy 

W konferencji udział wzięło blisko 160 uczestników oraz gości, reprezentujących 61 instytucji i firm. Uczestnicy reprezentowali 29 zakładów ubezpieczeń i 32 instytucje.

ZU reprezentowane podczas konferencji:

 • Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na życie S.A.
 • AVANSSUR S.A. Oddział w Polsce 
 • Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA
 • AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A
 • Česká pojišťovna S.A. Oddział w Polsce
 • COMPENSA TU S.A. VIG 
 • Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
 • InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S. A. Vienna Insurance Group
 • Insurance „BALTA” Part of PZU Group Łotwa
 • Liberty Seguros Compania de Seguros y Reaseguros S.A. Oddział w Polsce
 • Oddziału PZU SA/PZU Życie SA w Szczecinie
 • Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A./ Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie 
 • Regionalne Centrum Likwidacji Szkód Grupy PZU w Szczecinie
 • Skandia Życie TU S.A.
 • Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A.
 • The Prudential Assurance Company Limited Sp. z. o. o. Oddział w Polsce
 • Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SKOK S.A.
 • Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW"
 • TUiR Allianz Polska S.A.
 • TUiR/TUnŻ WARTA S.A.
 • UABDK „PZU LIETUVA” Estonia
 • UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Warszawa
 • UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., Łódź
 • WTUŻiR Concordia Capital S.A.

Instytucje reprezentowane podczas konferencji:

 • Accenture Sp. z o. o.
 • Agencja Bezpieczeństwa Biznesu ALFA Sp. z o.o. 
 • Audatex Polska Sp. z o.o.
 • Autoszyby.pl Sp. z o. o.
 • Advance Assistance in Polan
 • Europejskie Centrum Odszkodowań
 • Biuro Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji
 • Claim Service Sp. z o. o.
 • DAT Polska Sp. z o.o.
 • Danish Insurance Association
 • Departament Bezpieczeństwa Alior Banku     
 • Dziennik Ubezpieczeniowy
 • GLOBAL SERVICES TV a. s. S. A. Oddział w Polsce
 • IBM POLSKA Sp. z o.o.
 • Innovation Group Poland
 • Logisfera Fi Sp. z o.o.
 • Politechnika Warszawska
 • Polska Izba Ubezpieczeń
 • Polskie Towarzystwo Psychiatrii Sądowej
 • REMA BROKER Sp. o. o., Warszawa
 • RESO Europa Service Sp. z o. o.
 • Spółdzielnia Usługowa VIG Ekspert w Warszawie 
 • STARTER Sp. z o. o.
 • Towarzystwo Wspierania Rozwoju Pomorza Zachodniego SZCZECIN-EXPO
 • Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Warszawski
 • Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w 
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
 • Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego

„Agent wizytówką Zakładu Ubezpieczeń”. Agent ubezpieczeniowy to kluczowa osoba, która kształtuje opinię o zakładzie ubezpieczeń, który reprezentuje. Pierwszy kontakt potencjalnego klienta z ubezpieczycielem odbywa się właśnie poprzez agentów ubezpieczeniowych. Dlatego też, niezwykle ważne jest aby na każdym etapie kontaktu z klientem agent kierował się zasadami etyki zawodowej. Niestety w każdym środowisku zdarzają się jednostki, które nie przestrzegają zasad etycznych, dopuszczają się poważnych naruszeń, a nawet przestępstw ubezpieczeniowych. Tym samym narażają dobre imię pozostałych, uczciwie pracujących. Z tego względu konieczne jest wzięcie pod specjalną ochronę większości agentów, którzy stanowią wizytówkę ubezpieczycieli. Niezbędna jest eliminacja tych, którzy dopuszczają się zachowań nieuczciwych. W Zakładach Ubezpieczeń funkcjonują dedykowane komórki do przeciwdziałania przestępczości ubezpieczeniowej występującej wśród pracowników, jak i klientów. W tej chwili agenci ubezpieczeniowi pozostają bez należytej ochrony – naszym celem jest pokazanie, co robimy i co jeszcze jest do zrobienia żeby zapewnić im ochronę na W tym roku podczas konferencji mówiliśmy o przestępczości ubezpieczeniowej i jej przeciwdziałaniu w obszarze pośrednictwa ubezpieczeniowego (agenci/ multiagenci), a przede wszystkim poruszaliśmy następującą tematykę:

 • nadużycia w obszarze pośrednictwa (ubezpieczenia na życie, majątkowe, korporacyjne);
 • metody przeciwdziałania nadużyciom;
 • propozycje działań prewencyjnych m.in. baza agencyjna PIU, wymiana doświadczeń, etc.;
 • działania prewencyjne na rynku (inne obszary), np.  dedykowane komórki do przeciwdziałania przestępczości ubezpieczeniowej występującej wśród pracowników w ZU i bankach, BSW w Policji, które eliminują ze swoich szeregów funkcjonariuszy dopuszczających się przestępstw, czy korupcji.

Temat wiodący tegorocznej konferencji był bardzo delikatny. Pomimo, że agenci ubezpieczeniowi dopuszczają się nadużyć, to jednak nie chcieliśmy mówić o tym, że jest to działanie powszechne. Zależało nam przede wszystkim żeby pokazać, że naszym celem jest ochrona tych uczciwych i eliminowanie tych, których postępowanie prowadzi do naruszeń i przestępstw ubezpieczeniowych.

Wykład przewodni poprowadził Jacek Santorski, który mówił o tym jak dla ZU niezwykle istotnym jest obszar pośrednictwa, o tym, że chcemy chronić tych agentów, którzy są uczciwi a eliminować spośród nich „czarne owce”. 

Konferencji towarzyszyły warsztaty tematyczne, podczas których uczestnicy mogli wziąć udział w pokazach i próbach sportowych przygotowanych przez Prodriving Team-Podkalicki, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Szczecinie, Wojewódzką Komendę Ruchu Drogowegow Szczecinie oraz Straż Pożarną w Szczecinie. 

Stacje tematyczne

 • Uczestnicy wzięli udział w pokazie pierwszej pomocy z rekonstrukcją wypadku samochodowego. Podczas zainscenizowanego wypadku drogowego Straż Pożarna uwolniła poszkodowanego w wypadku przy użyciu specjalistycznego sprzętu do cięcia blach. Krok po kroku przeprowadzona została akcja pierwszej pomocy w trakcie takiego wydarzenia. 
 • W trakcie  pokazu Wojewódzkiej Komendy Ruchu Drogowego  w Szczecinie każdy z uczestników miał możliwość  zapoznania się  z policyjną bazą komputerową i sprawdzenia interesujących go zagadnień oraz zadania trudnych lub nietuzinkowych pytań policjantom. 
 • Podczas pokazu Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Szczecinie z udziałem  video – rejestratora, radiowozu odczytującego viatole, samochodu z wagami wyposażony w dymomierze, bęyła możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem urządzeń, sposobu sprawdzania ilości pokonanych kilometrów oraz stanu technicznego każdego.
 • Podczas konkurencji z użyciem  alkogogli każdy z uczestników warsztatów, na specjalnie przygotowanym torze, miał możliwość przekonania się o stopniu upośledzenia zmysłów występującym po spożyciu alkoholu. Ten niezwykły wynalazek sprawia, że pokonanie z pozoru łatwego odcinka trasy,  staje się nie lada wyzwaniem. Dla najodważniejszych przygotowany został tor do jazdy rowerem lub samochodem osobowym. Alkogogle obniżają koncentrację, spowalniają czas reakcji, zniekształcają obraz, imitują podwójne widzenie, powodują niemożność oceny odległości i brak koordynacji mięśniowej. Ta niosąca za sobą charakter edukacyjny próba powoduje jednocześnie wiele śmiechu, ale nasuwa także zaskakujące wnioski o skutkach jakie niesie za sobą prowadzenie pojazdów po spożyciu.
 • Komputerowy symulator jazdy  to nowoczesne, monitorowane stanowisko, na którym każdy z uczestników miał okazję sprawdzić się w warunkach drogowych, w różnych, nieprzewidywalnych sytuacjach, na sprzęcie wykorzystywanym w szkoleniu żandarmerii 
 • Podczas próby zręcznościowej w sekcji sportowej – slalomu w aucie wyścigowym na czas, każdy z uczestników miał do pokonaniawyznaczony odcinek trasy przy efektywnej, szybkiej zmianie pasa ruchu i powrotu na prawidłowy tor jazdy. 
 • Podczas próby zręcznościowej w sekcji sportowej – Troleje odbyła się nauka kontrolowania auta w poślizgu i prawidłowych zachowań w sytuacjach nieprzewidywalnych. Urządzenie imituje poślizg samochodu.
 • W sali wykładowej odbyła się prelekcja Akademii Ruchu Drogowego Pro Driving Team przy współpracy z Wojewódzkim Inspektoratem Transportu Drogowego w Szczecinie dotycząca danych w oparciu o porównanie z krajami UE, w zakresie bezpieczeństwa, stanu technicznego pojazdów  i stosowanych procedur.

Moderatorami sesji tematycznych tegorocznej konferencji byli: prof. nadzw. UEP, dr hab. Jacek Lisowski – Kierownik Katedry Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, dr hab. Anna Bera – Katedra Finansów Przedsiębiorstwa Wydziału  Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Prezentacje konferencyjne podzielone były na 3 sesje tematyczne:

 • sesja I – Agent wizytówką Zakładu ubezpieczeń.
 • sesja II – Zmiany w procesie karnym po 1 lipca 2015.
 • sesja III – Trendy w obszarze przeciwdziałania przestępczości – praktyka.

W konferencji udział wzięli prezesi i członkowie zarządów towarzystw ubezpieczeń majątkowych i na życie, dyrektorzy departamentów audytu wewnętrznego i kontroli dyrektorzy i kadra zarządzająca działami zajmującymi się zapobieganiem przestępczości ubezpieczeniowej oraz likwidacją szkód w towarzystwach ubezpieczeniowych dyrektorzy oddziałów, przedstawiciele policji, prokuratur i wydawnictw  branżowych. Uczestnikami konferencji byli także przedstawiciele wyższych uczelni.