Do udziału w konferencji zapraszamy: 

  • prezesów i członków zarządów towarzystw ubezpieczeń majątkowych i na życie, 
  • dyrektorów departamentów audytu wewnętrznego i kontroli, 
  • dyrektorów i kadrę zarządzającą działami zajmującymi się zapobieganiem przestępczości ubezpieczeniowej i likwidacją szkód w TU,
  • dyrektorów oddziałów, 
  • przedstawicieli policji, prokuratur, sądów,
  • przedstawicieli branżowych wydawnictw. 

Rokrocznie uczestnikami konferencji są także doktoranci i studenci wyższych uczelni.  Cieszymy się, że nasza konferencja i wysnuwane podczas obrad wnioski przyczyniają się do pogłębiania wiedzy, a często stają się przyczynkiem do powstawania nowych, cennych prac naukowych. Zapraszamy więc serdecznie przedstawicieli uczelni – studentów, magistrantów, doktorantów, a także ich opiekunów – Szanownych Profesorów, Dziekanów, Rektorów i pracowników naukowych wyższych uczelni w Polsce, które kształcą w kierunkach związanych z ubezpieczeniami.