Program 

XXI Konferencji
Przestępczość ubezpieczeniowa 2018
Technologia w służbie przeciwdziałania przestępczości ubezpieczeniowej

Hotel VULCAN Szczecin, 25-26 kwietnia 2018


25 kwietnia 2018 (środa)

 

9.00 – 9:30 akredytacja uczestników konferencji

9.30 – 10.00 powitanie uczestników, oficjalne otwarcie Konferencji – Rafał StankiewiczWiceprezes Zarządu TUiR WARTA SA

 

10.00 Sesja I – Nowe perspektywy w przeciwdziałaniu przestępczości
Moderator: dr hab. Profesor SGH Wojciech Bijak – Dyrektor Ośrodka Informacji Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

 

10.00 – 10.30 Małgorzata Ślepowrońska – Członek Zarządu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego
Bazy danych UFG jako element wsparcia sektora ubezpieczeniowego

10.30 – 11.00 Piotr Paczuski – Managing Director Audatex Poland
Ufaj ale weryfikuj – możliwe działania anty-fraudowe od chwili zawarcia ubezpieczenia do wypłaty odszkodowania

11.00 – 11.30 Konrad Bednarowski – Pełnomocnik Zarządu ICR Polska Sp. z o. o.
Wymiana informacji między zakładami ubezpieczeń przy wykorzystaniu systemów IT jako element przeciwdziałania przestępczości ubezpieczeniowej

11.30 – 12.00 podkom. Krzysztof Fałtyn – Ekspert Wydziału Rozpoznania Biura dw. z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji w Warszawie
Technologiczne narzędzia do pozyskiwania informacji z otwartych źródeł (OSINT)

12:00 – 12:30 przerwa kawowa

 

12.30 Sesja II – Jak wdrażać innowacje
Moderator: Adam Fulneczek – Dyrektor Zarządzający w Departamencie Strategii Likwidacji Szkód TUiR WARTA SA

 

12.30 – 13.10 dr Jan Myszkowski – Head of Best Practice Lab Talanx International AG
Skąd się bierze nowe

13.10 – 13.40 dr inż. Artur Suchwałko –  QuantUp, Data Scientist, Właściciel
Nowoczesne rozwiązania oparte na danych w praktyce: Machine Learning i inne podejścia

13.40 – 14.10 Adam Tychmanowicz – Prezes Zarządu Yanosik.pl
Społeczność i big data czyli Yanosik na służbie

14.10 – 15.30 obiad

 

15.30 Sesja III – Nowoczesne rozwiązania technologiczne
Moderator: prof. nadzw. UEP, dr hab. Jacek Lisowski – Kierownik Katedry Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

 

15.30 – 16.00 Krzysztof Dudek – Kierownik Zespołu Analiz Zagrożeń Bezpieczeństwa PZU SA, Piotr Zawada  – Senior Solutions Architect SAS Institute
Siatka na grube ryby i płotki – profesjonalne systemy do wykrywania nadużyć

16.00 – 16.30 Wojciech Wolny – Director of Consulting w PiLab S.A.
Kręgi przestępcze: metodyka szybkiego wykrywania na bazie zaawansowanej analizy połączeń pomiędzy podmiotami i zdarzeniami

16.30 – 17.10 Michał Krzemiński – Członek Zarządu do spraw Technologii i Analiz Crash Data Poland Sp. z o.o.
Analiza danych wypadkowych – skuteczna obrona przed  przestępczością ubezpieczeniową

17.10 – 17.50 Łukasz Marczyk – Szef Polskiej Praktyki Ubezpieczeniowej w Accenture Sp. z o. o.
Sztuczna Inteligencja w procesie detekcji nadużyć – marketingowy slogan czy realna korzyść?

17.50 – 18.00 dyskusja

19.30 bankiet


 

 26 kwietnia 2018 (czwartek)

 

10.00 rozpoczęcie II dnia konferencji

 

10.00 Sesja warsztatowa
Nowe spojrzenie na bazy danych ubezpieczeniowych
– perspektywy i możliwości wykorzystania
Moderator: dr hab. prof. US Anna Bera – Katedra Finansów Przedsiębiorstwa Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego
Marek Sztark – Prezes Zarządu SZCZECIN-EXPO Towarzystwa Wspierania Rozwoju Pomorza Zachodniego

 

Robert Stachura – Zastępca Dyrektora Ośrodka Informacji Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego
Kamil Gala – Aktuariusz, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
Aleksander Urban – Kierownik Projektu, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Cel: Zapoznanie uczestników warsztatów z wybranymi możliwościami nowej Bazy Danych Ubezpieczeniowych (BDU):

  • usługi BDU
  • subskrypcje BDU
  • analityka

Zaprezentowanie w formie warsztatowej sposobu wykorzystania BDU do identyfikacji przypadków nadużyć, na przykładzie rzeczywistych schematów przestępczych.

12.00 – 12.30 przerwa kawowa

 

12.30 – 14.00 Inkubator – nowoczesne rozwiązania informatyczne

 

12.30 – 14.00 Agnieszka Kowalik-Urbáez – Advance Assistance in Poland
Polak potrafi. Jak europejski chaos przepisów i brak kontroli sprzyja przestępczości ubezpieczeniowej. Cyfrowy świat baz danych a życie pojazdu

14.00  – 14.15 dyskusja, podsumowanie i zakończenie konferencji

14.15  – 15.30 obiad